×
خانه
خدمات ▾
راه‌کارها ▾
توسعه دهندگان ▾
درباره ما ▾
قوانین و مقررات ▾
قوانین
الزامات و تعهدات پذیرندگان

متقاضی محترم درگاه پرداخت

با سلام و عرض احترام، مطابق با دستورالعمل و الزامات پذیرندگی شرکت شاپرک جهت دریافت درگاه پرداخت الکترونیک، می‌بایست کلیه موارد عنوان شده در ذیل را قبل از درخواست درگاه مطالعه نموده و با آگاهی کامل نسبت به کلیه موارد متعهد می‌باشید.

تعهدات عمومی

پذیرنده به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغ اضافی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت نیست.

پذيرنده مجاز است در صورت ناموفق بودن تراكنش از تحويل كالا و ارائه خدمات به مشتري خودداري کند. بديهي است در صورت تحويل كالا به مشتري و عدم دريافت وجه، خسارات مربوطه به عهده پذيرنده خواهد بود.

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند فروش کالا و خدمات که ناشی از قصور پذیرنده باشد، تمامی مسئولیت‌های ناشی از آن مورد بر عهده وی بوده و پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده کارت و به تبع آن به شرکت است.

پذیرنده متعهد است چنانچه به اشتباه وجهی به صورت اضافی به حساب وی واریز شد، از برداشت وجه خودداری کند و مراتب را سریعاً به شرکت اطلاع دهد. در این موارد شرکت می‌تواند بدون انجام هیچ تشریفاتی و در جهت رفع اشتباه، نسبت به برداشت وجه مربوطه از حساب وی اقدام کند و در صورت برداشت سهوی توسط پذیرنده، می‌بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت وجه مربوطه را به حساب برگرداند.

پذیرنده متعهد است از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان‌های ذی‌ربط می‌باشد، خودداری کند.

پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام می‌دهد، از درگاه پرداخت استفاده کند و از انجام هرگونه معاملات صوری یا شبیه‌سازی شده از طریق درگاه پرداخت پرهیز کند. در صورت وقوع توسط پذیرنده، مطابق با قوانین و مقررات شاپرک در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

پذیرنده متعهد است هر گونه تبلیغات در زمینه‌ی پرداخت الکترونیک را که به صورت ضمنی یا صریح ممکن است ذهن خواننده را معطوف به شرکت کند، با هماهنگی شرکت انجام داده و همکاری لازم در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند، پلاکارد و برچسب و ...) که توسط شرکت صورت می‌پذیرد را بنمايد.

پذیرنده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک (فروش از طریق درگاه پرداخت) را به غیر واگذار کند.

شرکت هیچ مسئولیتی در رفع دعاوی بین پذیرنده و سایر اعضایی که در زنجیره تامین کالا یا خدمات پذیرنده دخیل هستند، ندارد.

پذیرنده اذعان می‌دارد که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک در مورد پرداخت‌های الکترونیک بوده و آنها را رعایت نمايد.

پذیرنده متعهد به فعال بودن درگاه پرداخت است و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیرفعال بودن آن، شرکت محق به غیرفعال کردن درگاه پرداخت پذیرنده بوده و پذیرنده می‌بایستی کمال همکاری را در این خصوص داشته باشد.

پذیرنده مکلف است هر نوع نقص یا اشکال احتمالی فنی ابزار و درگاه پرداخت را به فوریت از طریق شماره تلفن 79537-021 در سطح کشور به واحد پاسخگویی شرکت اطلاع دهد و موضوع را تا رفع کامل نقص فنی درگاه پیگیری کند.

پذیرنده متعهد است در صورت تغییر در زمینه فعالیت (صنف)، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در صدر قرارداد حاضر یا اتمام قرارداد واحد تجاری و اتمام اعتبار مجوز کسب خود، موارد را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام کند، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد حاضر را به صورت یک طرفه دارد. بدیهی است ادامه فعالیت پذیرنده در حوزه جدید منوط به موافقت شرکت خواهد بود.

پذیرنده موظف است جهت تغییر شماره حساب متصل به درگاه پرداخت خود، درخواست کتبی و ممهور به مهر خود و شعبه بانک مربوطه را به شرکت تحویل دهد. این فرم پس از تایید پذیرنده و بانک بعنوان الحاقیه قرارداد حاضر تلقی و به آن الصاق می‌شود.

پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات مشتریان پذیرنده در خصوص کلیه مسائل و موارد مربوط به کالا و خدمات بر عهده پذیرنده است.

پذیرنده موظف است وجهه تجاری شرکت را حفظ کند.

جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی و یا هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور ممنوع می‌باشد، در صورت وقوع، مطابق با قوانین و مقرارات شرکت شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و شرکت مجاز می‌باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کند.

پذیرنده متعهد است تا از هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی کشور خودداری کند و در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه شرکت شاپرک قرار خواهد گرفت؛ و شرکت مجاز می‌باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کند.